Analiz Hizmetleri

AGFOLAB olarak Bentik Fauna ve Trofik Durum Değerlendirmesi konularında Türkiye'de tek akredite laboratuvarız.

Su ürünleri sektöründe Türkiye'de GLOBALG.A.P. Su Ürünleri , CFM, CoC , ASC Su Ürünleri ve MSC CoC akreditasyonlarını alan ilk ve tek belgelendirme firması olan AGFOCERT olarak 2016 yılı içinde gerekli çalışmaları yaparak AGFOLAB ISO/IEC 17025 akreditasyonumuzu tamamladık. Akreditasyon kapsamımızda aşağıdaki analizler bulunuyor :

  1. Bentik Fauna Analizleri (Tatlı su ve deniz)
  2. Trofik Durum Analizi
  3. Secchi Disk Ölçümü
  4. Toplam Fosfor
  5. Klorofil-A

Biyolojik İzleme

Biyolojik izleme, insani faaliyetlerin neden olduğu çevresel değişimlerin biyolojik tepkiler yardımı ile değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Fiziksel ve kimyasal izleme su kalitesinin sadece numune alım anındaki durumu belirler, sadece analiz edilen kimyasalları tespit eder.

Biyolojik izleme analiz edilen ve edilmeyen tüm  parametrelerin kümülatif etkisini gösterir.

Su kalitesinin sucul canlıların varlığı veya yokluğu, çeşitliliği ve bolluğu gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenmesini sağlar.

Bentik Fauna Analizleri

Bentik makroomurgasızlar nehirler için  gereken en uygun biyolojik kalite unsuru olarak kabul edilmektedir. Avrupalı pek çok uzman nehirde yalnızca bir organizma grubu araştırılabiliyorsa, tüm nehir tiplerinde birçok baskıya tepki verebilen bentik makroomurgasızların seçilmesini önermektedir.

agfolab3 (1)

Deniz Bentiği

AGFOLAB olarak 2019 yılından itibaren deniz bentiği konusunda da IAS'tan ISO/IEC 17025:2017 akreditasyonuna sahibiz.

agfolab3 (8)

Trofik Durum ve Asimilasyon Kapasitesi Değerlendirmesi

AGFOCERT'in ASC Alabalık şartlarına göre kafes tesislerine belgelendirme yapmaya başlaması ile birlikte AGFOLAB bölümümüz de Trofik Durum ve Asimilasyon Kapasitesi analizlerini akredite laboratuarların toplam fosfor, klorofil analizlerine, doymuş oksijen ölçümleri ve bulanıklılık (secchi disk) testlerine dayandırarak gerçekleştirmektedir. AGFOLAB bu değerlendirmeler çerçevesinde aşağıdaki konularda IAS'tan ISO/IEC 17025 akreditasyonunu tamamlamıştır :

  1. Trofik Durum Analizi
  2. Secchi Disk Ölçümü
  3. Toplam Fosfor
  4. Klorofil-A

Su Çerçeve Direktifi

Direktifin amacı su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kalitedeki  kötüye gidişin engellenmesidir.

Direktifin ana hedefi yerüstü tüm su kütlelerinin statülerinde kötüye gidişin engellenmesi ve 2015 yılı itibari ile tüm su kütlelerinde "iyi sudurumu"na ulaşılabilmesidir. Yerüstü suları için "iyi durum", "iyi ekolojik durum" ve "iyi kimyasaldurum"a ulaşılabilmesi ile sağlanır.

Direktif  yerüstü ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, geçiş sularını ve 1 deniz miline kadar olan kıyı sularını içeren tüm su kütlelerini kapsar.

agfolab3 (9)
agfolab3 (1)
agfolab3 (7)
AGFOLAB (1)
AGFOLAB (6)
agfolab3 (8)
agfolab3 (3)

AGFOLAB ve analiz hizmetlerimizle ilgili daha detaylı bilgilere www.agfolab.com adresinden ulaşabilirsiniz.